Tariefkaart

Op 15 oktober 2011 is een nieuw tariefsysteem voor taxi’s gestart. In dit systeem bepalen zowel de gereden afstand als de tijdsduur van een taxirit de prijs. Het nieuwe systeem verdeelt het risico van vertraging tussen ondernemer en klant.